гр.Полски Тръмбеш
.: info-300711@edu.mon.bg :.
Обучения

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ,

насочени към повишаване на компетентностите на педагогическите специалисти на вътрешно-институционално и външно-институционално ниво, както и обучения, осъществявани от висши училища, звена на МОН и обучителни организации с одобрени и вписани в Информационния регистър програми
______________________________________________

Тема на обучението Място на провеждане Период на провеждане Начален и краен час Наименование на обучителната организация Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие
1 Интерактивни технологии и средства за интерактивно обучение гр. Поморие 09.07.2022г. 09:00-17:00 часа АТЛАСКОМ ООД 41