гр.Полски Тръмбеш
.: info-300711@edu.mon.bg :.
УЧИТЕЛИ
РЪКОВОДСТВО
Име: Стефка Трайчева
Длъжност: Директор
Година на постъпване: 1986г.
Специалност:
Руска филология
Завършила:
ВТУ "Св.Св. Кирил и Методи"
Име: Ивелина Симеонова Александрова
Длъжност: Заместник-директор
Година на постъпване: 1992 г.
Специалност: НУП
Завършила: ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
-->
СУ"ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"